Ningbo Yifule Biotech Company | Screen Façade

Ningbo Yifule Biotech Company | Screen Façade

Stade de Luxembourg | Cable Net Facade

Stade de Luxembourg | Cable Net Facade

Allianz Field | Tensile Façade

Allianz Field | Tensile Façade

The Pavilion in Bend | ETFE Tensile Facade

The Pavilion in Bend | ETFE Tensile Facade

Victory Park | Tensile Facade

Victory Park | Tensile Facade

King Fahad National Library | Façade

King Fahad National Library | Façade

Baku Crystal Hall Façade | Tensile Façade

Baku Crystal Hall Façade | Tensile Façade

Oceanus Casino | Building Envelope

Oceanus Casino | Building Envelope